NE555 – popis obvodu

Tento integrovaný obvod je letos slaví 50. narozeniny, stále patří mezi nejúspěšnější obvody a o jeho tvůrci se píše že musel být génius.

Integrovaný obvod NE555 (SE555, ICM7555…) je monolitický časovač, který se používá jako zpožďovací člen (monostabilní multivibrátor) nebo jako oscilátor (astabilní multivibrátor). Ve funkci zpožďovacího členu vystačí časovač jen se dvěma vnějšími součástkami – jedním kondenzátorem a jedním rezistorem. Frekvence a střída oscilátoru se nastavuje dvěma vnějšími odpory a jedním externím kondenzátorem. Spouštění a nulování se provádí sestupnou hranou impulsů na dvou nezávislých pinech. Z výstupu dodávaný proud ISOURCE a do výstupu tekoucí proud ISINK mohou oba dosahovat hodnoty až 200 mA.
Obvod je navíc kompatibilní s obvody TTL.
Integrovaný obvod NE555 je určen pro rozsah pracovních teplot 0 °C až 70 °C, zatímco SE555 je vhodný pro teplotní rozsah dokonce –55°C až +125°C.NE555 zapojení

Vlastnosti:

  • Spínací doba menší než 2 ms
  • Maximální pracovní frekvence větší než 500 kHz
  • Délka jednoho impulsu od ms po hodiny
  • Pracuje jako astabilní i jako monostabilní multivibrátor
  • Velký výstupní proud
  • Nastavitelná střída (poměr impulsu k mezeře)
  • Kompatibilita s TTL
  • Teplotní stabilita 0,005% na 1°C

 

Charakteristické údaje NE555 (při 5V):
Označení min. typ max. Jednotka
Napájecí napětí 4,5 16 V
Proudový odběr 3 6 mA
Spouštěcí proud 0,4 0,5 2,0 mA
Nulovací proud 0,4 0,1 0,4 mA
Přepínací doba 0,5 ms

 

 

Charakteristické údaje SE555 (při 5V):
Označení min. typ max. Jednotka
Napájecí napětí 4,5 18 V
Proudový odběr 3 5 mA
Spouštěcí proud 0,4 0,5 0,9 mA
Nulovací proud 0,4 0,1 0,4 mA
Přepínací doba 0,5 2,0 ms

 


Na obrázku 1 je celkové vnitřní zapojení obvodu NE555.

NE555 Philips Semiconductors
Obr. 1: Vnitřní zapojení obvodu podle datasheetu Philips Semiconductors

Na obrázku 2 je základní zapojení obvodu 555 ve funkci MKO – časovače. Pin č.3 je výstup. RC člen složený z rezistoru R1 a kondenzátoru C1 určuje dobu sepnutí dle následujícího vzorce: T = 1.1×Ra×C [s; ohm, F].

ne555 monostabilní klopný obvod
Obr. 2: Schéma zapojení NE555 jako MKO
ne555 napětí
Obr. 3: Průběhy napětí

Na obrázku 4 je zapojení 555 v astabilním režimu AKO – oscilátor. Perioda výstupního signálu se spočítá podle vzorce: T=0,7x(R1+2R2)xC1

ne555 astabilní klopný obvod
Obr. 4: Schéma zapojení NE555 jako AKO
ne555 průběh napětí
Obr. 5: Průběhy napětí

Příklady zapojení a pokračování článku naleznete zde: NE555 – příklady zapojení

Původní obsah: http://pandatron.cz/?200&ne555_-_popis

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*