Nabíječka olověných akumulátorů s indikací nabíjecího proudu

U hermetických olověných akumulátorů lze vyžít pohotovostní (stand-by) nabíjení konstantním napětím, které má tu výhodu, že lze nechat akumulátor trvale připojený k nabíječce a mít ho tak stále k dispozici s plnou kapacitou. Nevýhoda je, že nepoznáme, kdy je akumulátor plně nabitý. Z toho důvodu byla standardní pohotovostní nabíječku doplněna o jednoduchou indikaci nabíjecího proudu.

Popis zapojení:

Nabíječka se napájí napětím z vnějšího síťového zdroje, které se přivádí na svorky J1(+) a J2(-). Nabíjecí proud akumulátoru prochází indikátorem nabíjecího proudu s tranzistorem T1 do stabilizátoru napětí s IO1. Stabilizované nabíjecí napětí je vyvedeno na svorky J3 a J4, ke kterým se připojuje akumulátor.
Indikátor nabíjecího proudu obsahuje snímací rezistor R1, kterým prochází nabíjecí proud a vytváří tak na něm úbytek napětí. Tímto úbytkem napětí se otevírá tranzistor T1, v jehož kolektorovém obvodu je zapojena indikační LED D1. Velikost úbytku napětí, při kterém se otevírá T1, je nastavena odporovým děličem R2, R4. Pokud je nabíjecí proud menší než nastavený trimrem R4, je LED D1 zhasnuta. Při zvětšování nabíjecího proudu se jas LED D1 plynule zvětšuje. Je-li např. nastaven mezní proud při kterém je LED D1 zhasnutá asi 50mA, pak při proudu zhruba 150mA LED D1 plně svítí.

Jako stabilizátor nabíjecího napětí je použit tří svorkový stabilizátor s nastavitelným výstupním napětím typu LM317T (IO1) v základním zapojení. Podle velikosti napájecího napětí a nabíjecího proudu musí být stabilizátor IO1 opatřen přiměřeným chladičem.
Trimrem R5 se nastavuje výstupní nabíjecí napětí na svorkách J3 a J4. Pro akumulátory o jmenovitém napětí 6V je nabíjecí napětí 6,8 až 6,9 V, pro akumulátory o jmenovitém napětí 12 V je nabíjecí napětí 13,6 až 13,8 V. Výstupní napětí je indikováno LED D2.
Napájecí napětí ze síťového zdroje musí být asi o 5V (tj. o úbytek napětí na R4 a na IO1) větší než nabíjecí napětí. Nesmí však být zbytečně velké, aby se nepřehříval stabilizátor IO1.
Stabilizátor a LED D4 mají vlastní spotřebu asi 20mA a tento proud prochází i snímacím rezistorem R1 (což nevadí). Při výpadku napájení je stejný proud odebírán z akumulátoru, na což je potřeba myslet.

nabíječka gelových akumulátorů
Obr. 1: Schéma zapojení
nabíječka 12V akumulátorů
Obr. 2: Rozmístění součástek
nabíječka schéma
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Původní článek z webu pandatron.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*