Analogový ESR metr

Konstrukce jednoduchého analogového ESR metru, umožňujícího měření i osazených elektrolytických kondenzátorů. Zařízení je navíc odolné před zničením po připojení nabitého kondenzátoru.

Přesto že většina klasických multimetrů je již poměrně běžně vybavena měřením kapacity i elektrolytických kondenzátorů, měření hodnoty ESR je skutečně jen vzácnost. Přitom hodnota ESR (Equivalent Series Resistence), tedy ekvivalentního sériového odporu je u elektrolytických kondenzátorů jedna z hlavních hodnot, vypovídající o jejich kvalitě a stáří. U každého elektrolytického kondenzátoru totiž vlivem stárnutí dochází k jeho postupnému vysychání a to navíc tím rychleji, v čím drsnějších podmínkách je provozován, následkem čehož dochází ke snižování vodivosti jeho elektrolytu a tedy zvyšování hodnoty ESR. Takový kondenzátor poté přestává plnit svou filtrační úlohu a měl by být vyměněn.

kondenzátor ESR metr
Obr. 1: Provedení ESR metru podle autora zapojení

Následující jednoduchý analogový měřič ESR umožňuje orientační měření elektrolytických kondenzátorů s kapacitou vyšší než 1uF. Změřená hodnota je následně zobrazena na ručkovém mikroampérmetru a to v rozsahu až 75 ohmů. Předností následujícího zapojení je především jeho odolnost před nabitými měřenými kondenzátory a to až do hodnoty 400V a také v řadě případů i možnost měření kondenzátorů osazených v aplikaci.

Schéma zapojení:

Na následujícím obrázku je schéma zapojení jednoduchého analogového ESR metru.

ESR metr schéma

Jako u všech podobných konstrukcí, které je možné na internetu nalézt v celé řadě variant, je jeho základem oscilátor. Ten je zde tvořen jedním hradlem obvodu IO1 a součástkami R1 a C1, určujícími jeho frekvenci pohybující se na hodnotě přibližně 100kHz. Signál je dále posílen zbylými pěti hradly a po úpravě jeho amplitudy na hodnotu zhruba 250mVpp veden na měřený kondenzátor Cx. Ten je připojován mezi piny J3 a J4, přičemž aby nedošlo k poškození testeru připojením nabitého kondenzátoru, je od něho izolován vysokonapěťovým kondenzátorem C3 a zkratován rezistorem R9 a diodami D1 a D2. Signál je po průchodu měřeným kondenzátorem zesílen tranzistorem T1 a následně usměrněn čtveřicí diod D3 až D6 a filtrován kondenzátorem C6. Na piny J5 a J6 je následně přes rezistor R14, případně doplněný či nahrazený o sériově řazený odporový trimr s hodnotou 25k pro přesnou kalbraci, připojen analogový mikroampérmetr se základním rozsahem 50uA.

Hodnota zobrazovaná měřidlem je úměrná především hodnotě ESR měřeného kondenzátoru. Samozřejmě je do ní započítávána i kapacitance měřeného kondenzátoru, ta je ovšem a to především u kondenzátoru s vyšším ESR jen minimální a stejně tak se jen minimálně projevuje v měřené hodnotě.

Konstrukce:

Na následujících obrázcích je možný motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.

odpor kondenzátoru
Obr. 3: Rozmístění součástek
esr meter pcb
Obr. 4: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Všechny použité součástky jsou v klasickém provedení a vyjma kondenzátoru C3 jsou naprosto běžné. C3 je svitkový radiální kondenzátor typu MKT s hodnotou 470nF na 400V.

Seznam součástek:

R1       1k
R2,R3,R4,R5,R6 680R
R7,R8     10R
R9       1M
R10      100k
R11      25k
R12      2k2
R13      100R
R14      10k
C1,C4,C5    10n
C2       47n
C3       MKT RAD 470n/400V
C6       100n
C7       10u/25
D1,D2     1N4007
D3,D4,D5,D6  1N4148
T1       BC337
IO1      74HC14N

Oživení:

Pečlivě sestavený a zkontrolovaný ESR metr musí pracovat na první zapojení. Po připojení napájení (4,5 až 5V) na piny J1 a J2 a mikroampérmetru na piny J5 a J6 musí okamžitě indikovat výchylkou velikost ESR. Pro přesnější hodnoty je možné dále zapojit místo rezistoru R14 odporový trimr s hodnotou například 25k a s jeho pomocí přesně doladit jak nulovou výchylku, tak i přibližné rozložení stupnice. Nastavení se provede postupným připojením malých rezistorů na místo Cx. Rozložení stupnice by mělo být takové, aby při hodnotě rezistoru připojeného na místo Cx s hodnotou 1 ohm byla výchylka měřidla větší než 90%. Při hodnotě rezistoru 10 ohmů by měla být výchylka větší než 40% a při hodnotě 47 ohmů zhruba jen 10%. Reálná hodnota ESR u běžných elektrolytických kondenzátorů by přitom neměla přesahovat 10 ohmů.

Závěr:

Popisovaný jednoduchý ESR metr dokáže velice rychle orientačně určit aktuální hodnotu ESR elektrolytických kondenzátorů s kapacitou větší než 1uF. Tato hodnota poté indikuje kvalitu a stáří kondenzátoru a je-li větší než 10 ohmů, neměl by být použit již v žádné konstrukci.

 

Použitá literatura:
Capacitor ESR Tester

Zajímavé odkazy:
Capacitors and ESR (Wikipedia)

Původní obsah: http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*