Sinusový záložní zdroj AZZS600

Podpěťová ochrana

Tato ochrana chrání baterii před hlubokým vybitím, protože olovnaté baterie se nenávratně poškozují při poklesu napětí pod 10,5V a právě na toto reaguje podpěťová ochrana. Zapojení je jednoduché, klasické s operačním zesilovačem a hysteresií, která zajišťuje, aby záložní zdroj necvakal na jedné hodnotě, relé opět spíná při cca 11V. Hystresii a vypínací napětí se nastavuje pomocí dvojice trimrů na desce. Vstup Enable (E) zajišťuje, aby při provozu ze sítě se relé nemohlo odepnout, tedy pokud nepoužijeme Hlavní vypínač nebo nerozepne tepelná ochrana v hlavním transformátoru.

záložní zdroj podpěťová ochrana

Indikátor napětí baterie:

Další částí je indikátor napětí baterie, toto zařízení bylo přidáno z důvodu měření napětí baterie. Jedná se o klasické zapojení s obvodem LM3914, ten v sobě ukrývá driver pro deset LED diod. Dvojicí trimrů na desce se nastavují dvě nejdůležitější napěťový hladiny. Indikátor se připojí na zdroj 10V a pomocí trimru P7 se nastaví, aby začala svítit první dioda, to samé se opakuje i u druhé hladiny, indikátor se připojí na zdroj 14,5V a pomocí trimru P6 se nastaví, aby začala svítit poslední dioda. Tím je nastavování dokončené a indikátor připraven.

záložní zdroj indikátor

Tak to by byly popsány nejdůležitější části celého záložního zdroje. Zdroj 24V jsem použil již hotový vytažený z nějaké tiskárny. Napětí zdroje jsem zvolil podle silového relé R3, zbytek se od toho odvíjel.

Parametry

Napájecí napětí ze sítě : 230V +-10%
Napájecí napětí baterie : 10,5V – 15V
Maximální zatížení při provozu ze sítě : 10A ~2300W
Maximální zatížení při provozu z baterie : 3A ~600W
Maximální nabíjecí proud baterie : 7,5A
Maximální vstupní proud měniče : 60A
Výstupní průběh měniče z baterie : čistý sinus
Rychlost přepínaní – síť/baterie : do 0,5s
Účinnost : 67% – při provozu z baterie
Rozměry : 37x24x8cm
Váha : 14kg

Závěr

Závěrem bych chtěl dodat, že rychlost přepínání nebyla hlavním parametrem, tudíž přepnutí je poněkud pomalejší než mají sériově vyráběné záložní zdroje.
Přívodní kabely do měniče jsem vyřešil koupí startovacích kabelů do auta, jednu svorku jsem ustřihl a místo ni nalisoval oko, vstupní „svorky“ do záložního zdroje jsou tvořeny dvěma šrouby M8, na nich je křídlová matice pro snadnou manipulaci. Na vstup 230V sítě jsem použil euro-konektor – stejný jako je u PC zdrojů. Výstup celého záložního zdroje je proveden klasickou zásuvkou do krabičky, ta je připevněna do vrchního panelu zdroje.
Ještě bych chtěl dodat, že na výstupu měniče není žádná tlumivka, pouze kondenzátor. Využívá se rozptylové indukčnosti transformátoru, která je v sérii s primárním vinutím, můj transformátor má rozptylovou indukčnost cca 5,5mH – to je hodnota „tlumivky“ připojena na výstup. Kondenzátor je 2u2.

Reálné fotografie:

záložní zdrojzáložní zdrojzáložní zdroj

záložní zdrojzáložní zdrojzáložní zdroj

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*