RFID přístupový systém s ATmega328 a RC522

V tomto článku si popíšeme rozsáhlejší konstrukci přístupového systému s rádio-frekvenční identifikací (RFID) a pamětí na 128 karet. Zařízení není dobré použít jako samotný zabezpečovací systém, ale lze jím doplnit vnitřní prostory pro omezení přístupu nepovolaným osobám (např.: přístup v barech na WC, …). Mikroprocesor po sériové lince odesílá UID přiložené karty pro nadcházející plán připojení k systému docházky.

Schéma zapojení:

rfid přístup schéma

Srdcem celého RFID přístupového systému je ATmega328 od firmy Atmel a k němu je připojený pomocí rozhraní ISP modul RFID přijímače/vysílače s označením RC522 (lze jej sehnat na Ebay, Ali nebo na dotaz u nás). Dále deska obsahuje zdrojovou část pro možnost připojení na trafo od elektronického zámku, klasické součástky jako jsou rezistory, dvě LED diody na signalizaci stavů, tlačítko na reset paměti a relé spínané tranzistorem. Do mikroprocesoru lze nahrát pouze jeden soubor s příponou hex, eeprom paměť se již vytváří automaticky sama.
Po sestavení desky a nahrání programu není nutné žádné oživení, funguje na první zapojení. V tu chvíli bude blikat zelená LED dioda, signalizuje načtení MASTER karty, kterou se bude dostávat do režimu přidávání a odebírání karet z paměti. Po načtení karty blikne jednou červená dioda a obě zhasnou. V tu chvíli je zařízení připraveno k používání, pouze nejsou naučené žádné karty, proto přiložíme znovu MASTER kartu, střídavě začnou blikat obě LED diody a signalizuje režim učení. Teď můžeme začít učit karty, přiložíme volnou kartu a potvrzení zobrazí 3x zablikání zelené LED. Pokud chceme kartu odebrat, tak ji znovu přiložíme v režimu učení a odebrání nám signalizuje 3x bliknutí červené LED diody. Režim učení lze ukončit přiložením MASTER karty a obě LED diody zhasnou. Při přiložení naučené karty se rozsvítí zelená LED dioda a relé sepne na 2s (dostačující pro otevření dveří při použití elektronického zámku). Při použití karty, která není zapsaná v paměti, zabliká 3x červená LED a relé nesepne. Při ztrátě MASTER karty je možné paměť vyresetovat a stejným postupem naučit novou. Zařízení musí být odpojené od napětí. Při připojení je nutné držet tlačítko SW1 cca 5 sekund, svítí červená LED dioda, při tomto kroku lze tlačítko ještě pustit a přerušit mazání. Jakmile bliká zelená LED dioda, tak je paměť promazaná a signalizuje načtení MASTER karty. Jak bylo výše zmíněno o sériové komunikaci, tak je plán do budoucna naprogramovat aplikaci pro PC nebo server, která by zaznamenávala příchody a odchody. Užitečné například v zaměstnání nebo kontroly příchodů a odchodů členů rodiny.

Celý hotový modul je zavřený v krabičce KP55 a je možné jej namontovat na zeď nebo v mém případě jej nalepit na vnitřní sklo dveří, citlivost čtečky je velká a lze načíst kartu i přes dřevěné dveře. V případě použití venku je lepší použít voděodolnou krabičku.

Zde je program pro mikroprocesor a obrázek nastavení pojistek:
rfiddac.hex
Nastavení pojistek: Low – 0x05, High – 0xDE, Extended – 0xFF

rfid přístupový systém

Seznam součástek:
R1 1k
R2,R3 330R
C1,C5,C6 100nF ker.
C2,C3 22pF ker.
C4 100uF/16V ele.
C7 10uF/10V ele.
T1 BC547
D1,D2 LED dioda standardní
D3 1N4007
M1 DB107 usměrňovací můstek
Q1 krystal 16MHz
REL1 G5L5V relé 5V 1x10A přepínací
IO1 ATmega328P mikroprocesor
IO2 stabilizátor 7805
K1 PSS254/03 konektor se zámkem
K2 CMM5/03 šroubovací svorkovnice RM=5mm 3pin
K3 CMM5/02 šroubovací svorkovnice RM=5mm 2pin
SW1 B6810 mikrospínač do DPS

Pro zájemce je možné zakoupit naprogramovaný mikroprocesor nebo odzkoušený výrobek. V případě zájmu nás kontaktujte.

2 komentáře

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*