RFID přístupový systém s ATmega328 a RC522

V tomto článku si popíšeme rozsáhlejší konstrukci přístupového systému s rádio-frekvenční identifikací (RFID) a pamětí na 128 karet. Zařízení není dobré použít jako samotný zabezpečovací systém, ale lze jím doplnit vnitřní prostory pro omezení přístupu nepovolaným osobám (např.: přístup v barech na WC, …). Mikroprocesor po sériové lince odesílá UID přiložené karty pro nadcházející plán připojení k systému docházky.

Schéma zapojení:

rfid přístup schéma

Srdcem celého RFID přístupového systému je ATmega328 od firmy Atmel a k němu je připojený pomocí rozhraní ISP modul RFID přijímače/vysílače s označením RC522 (lze jej sehnat na Ebay, Ali nebo na dotaz u nás). Dále deska obsahuje zdrojovou část pro možnost připojení na trafo od elektronického zámku, klasické součástky jako jsou rezistory, dvě LED diody na signalizaci stavů, tlačítko na reset paměti a relé spínané tranzistorem. Do mikroprocesoru lze nahrát pouze jeden soubor s příponou hex, eeprom paměť se již vytváří automaticky sama.
Po sestavení desky a nahrání programu není nutné žádné oživení, funguje na první zapojení. V tu chvíli bude blikat zelená LED dioda, signalizuje načtení MASTER karty, kterou se bude dostávat do režimu přidávání a odebírání karet z paměti. Po načtení karty blikne jednou červená dioda a obě zhasnou. V tu chvíli je zařízení připraveno k používání, pouze nejsou naučené žádné karty, proto přiložíme znovu MASTER kartu, střídavě začnou blikat obě LED diody a signalizuje režim učení. Teď můžeme začít učit karty, přiložíme volnou kartu a potvrzení zobrazí 3x zablikání zelené LED. Pokud chceme kartu odebrat, tak ji znovu přiložíme v režimu učení a odebrání nám signalizuje 3x bliknutí červené LED diody. Režim učení lze ukončit přiložením MASTER karty a obě LED diody zhasnou. Při přiložení naučené karty se rozsvítí zelená LED dioda a relé sepne na 2s (dostačující pro otevření dveří při použití elektronického zámku). Při použití karty, která není zapsaná v paměti, zabliká 3x červená LED a relé nesepne. Při ztrátě MASTER karty je možné paměť vyresetovat a stejným postupem naučit novou. Zařízení musí být odpojené od napětí. Při připojení je nutné držet tlačítko SW1 cca 5 sekund, svítí červená LED dioda, při tomto kroku lze tlačítko ještě pustit a přerušit mazání. Jakmile bliká zelená LED dioda, tak je paměť promazaná a signalizuje načtení MASTER karty. Jak bylo výše zmíněno o sériové komunikaci, tak je plán do budoucna naprogramovat aplikaci pro PC nebo server, která by zaznamenávala příchody a odchody. Užitečné například v zaměstnání nebo kontroly příchodů a odchodů členů rodiny.

Celý hotový modul je zavřený v krabičce KP55 a je možné jej namontovat na zeď nebo v mém případě jej nalepit na vnitřní sklo dveří, citlivost čtečky je velká a lze načíst kartu i přes dřevěné dveře. V případě použití venku je lepší použít voděodolnou krabičku.

Zde je program pro mikroprocesor a obrázek nastavení pojistek:
rfiddac.hex
Nastavení pojistek: Low – 0x05, High – 0xDE, Extended – 0xFF

rfid přístupový systém

Seznam součástek:
R11k
R2,R3330R
C1,C5,C6100nF ker.
C2,C322pF ker.
C4100uF/16V ele.
C710uF/10V ele.
T1BC547
D1,D2LED dioda standardní
D31N4007
M1DB107 usměrňovací můstek
Q1krystal 16MHz
REL1G5L5V relé 5V 1x10A přepínací
IO1ATmega328P mikroprocesor
IO2stabilizátor 7805
K1PSS254/03 konektor se zámkem
K2CMM5/03 šroubovací svorkovnice RM=5mm 3pin
K3CMM5/02 šroubovací svorkovnice RM=5mm 2pin
SW1B6810 mikrospínač do DPS

Pro zájemce je možné zakoupit naprogramovaný mikroprocesor nebo odzkoušený výrobek. V případě zájmu nás kontaktujte.

2 komentáře

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*