Obousměrný regulátor pro modelovou železnici

Rád bych Vám představil konstrukci regulátoru modelové železnice, která bude užitečná všem začínajícím nadšencům do modelové železnice. Jedná se vlastně o náhradu starého trafa pro ovládání, kde místo odbočky na vinutí otáčíme potenciometrem, který řídí výstupní PWM signál na kolejnicích.

Schéma zapojení:

regulátor železnice schéma

Teď už k samotné konstrukci. Srdcem celé konstrukce je mikroprocesor ATtiny85 taktovaný na xx MHz.
Zapojení je napájeno napětím 12V nebo 24V (podle napájení kolejiště nutno dát i relé na toto napětí) na vstupních svorkách IN (kladný půl na IN2, záporný na IN1). Za vstupem je zapojen stabilizátor napětí 5V pro napájení mikroprocesoru. Jako vstupní prvek je zde použit lineární potenciometr, který je zapojen jako dělič napětí 0-5V. ATtiny85 má integrovaný 10 bitový AD převodník a umí tedy rozeznat hodnoty od 0 do 1023, jedna hodnota na potenciometru připadá cca 4,8mV.
Na portu PB0 je přes bázový rezistor 1k připojen NPN tranzistor, který spíná relé pro přepínání polarity výstupu na couvádní soupravy. LED dioda připojená na port PB1 slouží k indikaci středové polohy kdy na výstup nejde žádný signál, v tu chvíli svítí. Pro spínání výstupu je použit N-FET tranzistor BUZ11, který bez problému zvládnej bez chlazení spínat do zátěže 8A.

Na návrhu DPS jsou osazené dvě součástky SMD, keramický kondenzátor 100nF, který je přímo pod mikroprocesorem a antiparalelní dioda mezi vývody relé. Potenciometr v návrhu překrývá v návrhu mikroprocesor, ale fyzicky bude potenciometr vyveden vodorovně s plošným spojem. Vedle relé je vyvedena jedna drátová propojka.

Tento regulátor lze využít k jakémukoliv stejnosměrnému motoru pro řízení otáček včetně reverzace.

Program pro mikroprocesor v tuto chvíli není veřejně dostupný.

Osazovací plán:

Deska plošných spojů:

regulátor železnice dps

Osazovací plán i DPS jsou v 1200dpi (jak vytisknout DPS naleznete v článku Jak vytisknout DPS). Skutečná velikost DPS je 40 x 43,8 mm.

Seznam součástek:
R110R
R21k
R3330R
R410k potenciometr lin.
C110uF/35V elektret.
C2100nF ker. SMD1206
D1LED 5mm
D21N4007 SMD (M7)
T1BC547
T2BUZ11
IO17805
IO2ATtiny85 + program
REL1Finder řada 40 – 12V/24V
IN, OUTsvorkovnice do DPS, 2 kontakty, RM 5mm
Reálné fotografie:

regulátor modelové železnice

Aktuálně je nabízena nová varianta doplněná o ochrany, viz zde: Obousměrný regulátor pro modelovou železnici – VERZE 2!

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*