Malý WiFi detektor

Konstrukce velice jednoduchého a neladěného detektoru WiFi sítí umožňuje detekovat aktivní vysílač na vzdálenost několika jednotek až desítek metrů.

Detektor WiFi vysílačů, neboli WiFi Sniffer je běžně používané malé zařízení indikující aktuální sílu signálu v bezlicenční oblasti 2,4GHz. Vysílačů proto, protože ze své podstaty indikuje jak přístupové body AP, tak i klientské stanice aktivně komunikující s AP.

Následující zapojení je velice jednoduché, složené pouze ze dvou tranzistorů, několika pasivních komponent a indikační LED. Díky použití továrně vyráběných součástek však zapojení nevyžaduje dodatečné ladění či kalibraci (přestože samozřejmě laděné obvody obsahuje). Jako anténa dobře poslouží i kousek vertikálně orientovaného drátku, s jehož pomocí je možné indikovat například integrované WiFi síťové karty na vzdálenost větší než 3m. Při použití laděného dipólu to poté mohou být až desítky metrů.

Schéma zapojení:

Na následujícím obrázku je schéma zapojení WiFi detektoru:

wifi detektor schéma
Obr. 1: Schéma zapojení

Základem detektoru jsou již zmíněné tranzistory NPN typu BFS17. Jedná se o velice dobře dostupné mikrovlnné tranzistory, schopné pracovat i v pásmu 2,4GHz. Oba jsou zapojeny jako klasické laděné zesilovací stupně se společným emitorem.

Signál zachycený anténou na pinu J3 je tedy zesílen nejprve tranzistorem T1 a posléze i T2. Dále již následuje jednoduchý detektor sestavený ze součástek D2, D3, C6 a samozřejmě také vazebního kondenzátoru C5, který napájení připojenou indikační diodu LED D1. Kvůli omezenému proudu je dobré na pozici D1 použít nízkopříkonovou diodu s vyšším jasem.

Konstrukce:

Na následujících obrázcích je možný motiv desky s plošnými spoji včetně rozmístění součástek.

hledačka wifi
Obr. 2: Rozmístění součástek

wifi rušička
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Z důvodu práce s mikrovlnnými signály jsou všechny součástky typu SMD a stejně tak je potřeba použít všechny (především pak L1, C2, L2, C4) s maximálně 2% tolerancí.

Seznam součástek
R1       33k 0805
R2       20k 0805
C1,C3     1p5 0805
C2,C4     1p 0805
C5       4p 0805
C6       2u2 CB
L1       1nH 0805
L2       2,2nH 0805
D1       LED 1206
D2,D3     BAT54WX, 1N3491
T1,T2     BFS17

Uvedené zapojení neobsahuje žádné nastavovací prvky a musí tedy pracovat na první zapnutí. Pro ověření funkce je možné použít na vstupu malý kousek drátku, avšak pro praktické použití je doporučeno použít laděného dipólu pro frekvenční pásmo 2,4 – 2,5 GHz. Jelikož se jedná o vysoké frekvence, nebude jeho délka přesahovat cca. 6cm.

V případě potřeby je možné paralelně s diodou LED D1 zapojit buď piezoelektrický měnič a docílit tak zvukové signalizace, nebo i malý uA metr.

Závěr:

Při používání uvedeného zapojení je potřeba mít na paměti, že WiFi není jediná služba pracující v uvedeném frekvenčním pásmu 2,4 – 2,5 GHz a navíc i spousta zařízení jako jsou radioamatérské stanice, mobilní telefony či jejich BTSky mohou produkovat řadu (byť omezených) harmonických kmitočtů. Uvedené přístroje jsou tak nejčastějšími příčinami chybné detekce.

Odkazy a download:

Simple No-Tune Wi-Fi Sniffer
Informace o BFS17

Původní obsah: http://pandatron.cz/?1044&maly_wifi_detektor

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*