70W NF zesilovač s tranzistory MOSFET

Výkonový zesilovač s koncovým stupněm tvořeným tranzistory MOSFET.

Nízkofrekvenční zesilovače patří do oblíbené kategorie nejen amatérských konstrukcí. Následující zapojení sestavené převážně z tranzistorů a využívající koncový stupeň ze součástek typu MOSFET je schopno při napájecím napětí 2x30V dodat do zátěže 4 ohmy sinusový výkon až 70W.

Schéma zapojení:

Na následujícím obrázku je schéma zapojení výkonového NF zesilovače.

zesilovač 70W

Zesilovač je navrhnut kolem obvodu TL071 (IO1) či podobném, tvořícím jeho základní zesílení a především pak diferenciální signál. Zesílený nízkofrekvenční signál není odebírán z jeho výstupu, který je převážnou částí rezistorem R3 uzemněn, ale z jeho napájecích pinů č.4 a 7. Zde je k dispozici jak dostatečný rozkmit, tak i klidová úroveň pro přímé buzení výkonových tranzistorů MOSFET typu IRF9530 (T4) a IRF530 (T6).

Tranzistory T2 a T3 včetně okolních součástek slouží ke stabilizaci pracovního bodu a trimrem R12 by měla být nastavena správná symetrie jednotlivých půlvln při zatíženém zesilovači.

Konstrukce:

Na následujícím obrázku je možný motiv desky s plošnými spoji včetně rozmístění součástek.

zesilovač 70W

Všechny použité součástky jsou klasického provedení, osazené z jediné strany. Dále jsou na desce celkem tři drátové propojky, které je dobré osadit jako první.

Oživení zesilovače se provede nejlépe přivedením sinusového signálu na jeho vstup a zatížením bezindukčním rezistorem s hodnotou 4 ohmy. Následně je rezistorem R12 nastaven symetrický průběh, tedy shodná velikost a tvar kladné i záporné půlvlny signálu na výstupu zesilovače při jeho maximálním vybuzení. Tedy aby při plném vybuzení nebyla ořezána jedna půlvlna dříve, než ta druhá.

NF zesilovač schéma

Na následujícím obrázku je zachycen maximální dosažený výkon sinusového signálu při napájecím napětí zhruba 2x32V a zátěží 4 ohmy. Podle napětí Vrms (19,5V) je tak maximální trvalý výkon, při kterém zesilovač začínal viditelně omezovat špičky, zhruba 95W.

měření zesilovače

Závěr:

Uvedená konstrukce výkonového nízkofrekvenčního zesilovače pochází z knihy NF zesilovače 3 – Tranzistorové výkonové zesilovače, kde naleznete i podrobnější popis jeho funkce.

Zesilovač byl v redakci sestaven na desce z obrázku č. 2 a byla ověřena jeho funkce. Před praktickým použitím je samozřejmě potřeba doplnit výkonové tranzistory T4 a T6 dostatečně velkým chladičem.

Původní odkaz: http://pandatron.cz/?824&70w_nf_zesilovac_s_tranzistory_mosfet

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*