Měnič napětí 12/230V 100W

Další z řady napájecích měničů poskytující na svém výstupu střídavých 230V 100W.

Nejen pro napájení spotřebičů na dovolené je určen následující měnič 12V na 230V. Velice dobrou službu poskytne například i v domácnosti při výpadku elektrického proudu a podobně. Maximální zatížitelnost měniče je až 100W.

Schéma zapojení

Na následujícím obrázku je kompletní schéma zapojení měniče napětí.

měnič 230V s 4047
Obr. 1: Schéma zapojení

Základem měniče je obvod CMOS 4047 (IO1). Ten má na svých pinech 1 až 3 zapojen RC obvod oscilátoru, složený ze součástek R1 a C1. Pomocí trimru R1 je poté možné nastavit výstupní frekvenci obvodu na síťových 50Hz.

Obvod na svých výstupech (piny č. 10 a 11) poskytuje dva, navzájem o 180° otočené signály. Těmi jsou spínány výkonové tranzistory T1 a T2 typu BD139. Ty následně budí vždy dva koncové výkonové tranzistory T3, T4 a T5, T6 typu například BD911. Tyto koncové tranzistory nejsou umístěny na desce s plošnými spoji, nýbrž jsou přímo na dostatečně velkém chladiči a jak se zdrojem proudu, tak i s transformátorem jsou spojeny dostatečně silnými vodiči.

Konstrukce

Na následujících obrázcích je motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.

měnič 100W střídač
Obr. 2: Rozmístění součástek

 

měnič napětí plošný spoj
Obr. 3: Plošný spoj (originál 600dpi)

Na desce s plošnými spoji jsou umístěny pouze méně výkonové součástky. Tranzistory T3 až T6 a čtyři rezistory 0,1R/5W jsou umístěny mimo desku.

Jelikož je maximální výstupní výkon měniče až 100W, je potřeba všechny součástky umístěné mimo desku s plošnými spoji propojit dostatečně dimenzovanými vodiči. Měnič při svém maximálním zatížení totiž ze svého zdroje 12V odebírá proud i více než 10A! Špičkově samozřejmě i více.

Po sestavení a pečlivé kontrole pájených spojů i součástek je možné zdroj přes 15A pojistku připojit na akumulátor a na výstup jeho transformátoru připojit například 230V žárovku. Trimrem R1 je potřeba nastavit frekvenci měniče na 50Hz. To je možné provést i bez použití čítače jednoduše například podle „ucha“, neboť transformátor při svém zatížení samozřejmě vydává klasický bručivý zvuk odpovídající frekvenci měniče. Druhou možností jednoduchého nastavení frekvence měniče je nastavení na maximální svit žárovky zapojené na jeho výstupních svorkách.

Závěr

I když je výstup obvodu IO1 obdélníkový, díky vnitřním odporům tranzistorů a vodičů a také díky síťovému transformátoru má výstupní napětí tvar podobný běžné sinusovce. Přesto by však měnič měl být použit jen v případech, kdy není vyžadována přesná sinusovka a přesná frekvence 50Hz.

Také i zde, jako u každého jednoduchého měniče, by nemělo být měřeno výstupní napětí bez připojené zátěže.

I když se tedy v zásadě jedná o jednoduchou konstrukci měniče 12/230V, může spolu s dostatečně dimenzovaným 12V olověným akumulátorem velice dobře posloužit v celé řadě případů.

Seznam součástek

R1 250k trimr PK50
R2 100R
R3, R4 4k7
R5, R6, R7, R8 0,1R/5W
C1 100n
C2 100u/16V
D1 9V zener.
D2 1N4007
T1, T2 BD139
T3, T4, T5, T6 BD911, BD249C

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*